• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
وضعیت پست مدرن(2)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
وضعیت پست مدرن(2)
بخش دوم از جلسه بیست و نهم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «اعتراض به فرآیند پیچیدگی مدرنیسم ؛ عدم باور به حل مشکل بشر با خردگرایی ؛ حمله به حقوق بشر ؛ ایجاد خودآگاهی در حیات فرهنگی ؛ شکست هرآنچه کلی است» (37:56)
1389/7/29
4.35 MB
446
+1 0
157
آدرس کد مرتبط
UserName
ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام