• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
ترانس مدرنیسم(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
ترانس مدرنیسم(1)
بخش اول از جلسه سی ام سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «برنتافتن نظم مدرن ؛ نفی پیچیدگی‌ها ؛ رجعت به معرفت‌شناسی ماقبل سنت ؛‌ خرافه گرایی ؛ شیطان پرستی» (36:11)
1389/7/29
4.15 MB
792
0 -1
196
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی