• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
جهان برژینسکی(4)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
جهان برژینسکی(4)
بخش دوم جلسه سی و دوم از سلسله دروس غرب شناسی استراتژیک دکتر حسن عباسی «لذت گرایی فردی (هدونیسم) مشخصه رفتار بشر امروز و عامل انحطاط امروزی» (38:36)
1389/7/29
4.5 MB
414
0 0
157
آدرس کد مرتبط
UserName