• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
بی هنر سروری را نشاید
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
بی هنر سروری را نشاید
دانلود صوتی حکایتهای گلستان سعدی، "باب هشتم: در آداب صحبت و همنشنی" (00:23)
1389/7/24
49 KB
1227
0 -1
793
UserName