• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
نقد و تحلیل سریال 24، (1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
نقد و تحلیل سریال 24، (1)
بخش اول نقد و تحلیل تلویزیون استراتژیک" نقد و تحلیل سریال‌ 24" توسط حسن عباسی؛«مقدمه بحث؛ تاثیر فیلم های استراتژیک در تصویر سازی ذهنی مخاطب، چرایی ساختن سریال 24 و کلیاتی درباره دانش استراتژیک ؛و واکاوی چهار کلیدواژه استراتژیک : قدرت، سیاست، امنیت و مدیریت بحران » (20:45)
1389/7/7
2.38 MB
1352
+1 0
712
آدرس کد مرتبط
UserName