• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
محاسبه بسامد امواج ايستاده در تار
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
محاسبه بسامد امواج ايستاده در تار
محاسبه بسامد امواج ايستاده در تار
1389/5/16
791 KB
36
0 0
2
محاسبه بسامد امواج ايستاده در تارمحاسبه بسامد امواج ايستاده در تار
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط
صوتهای مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان