• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
من وقت ندارم
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
من وقت ندارم
بخش سوم سخنراني استاد کرمي پيرامون استفاده از وقت كه اشاره به مواردي دارد كه نوعا از وقت استفاده درستي نمي كنيم (24:20)
1389/5/3
2.79 MB
1308
+2 0
493
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان