• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مواظب زبانت باش
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مواظب زبانت باش
بخش اول سخنراني استاد کرمي پيرامون مهارتهاي موفقيت و مهارتهاي كلامي و اشاره به رواياتي در مورد پيروزي در زندگي با توجه به سه تكيه گاه و نيز اشاره به روشهاي قابل اعتماد براي موفقيت در زندگي (19:20)
1389/5/3
2 MB
959
+1 0
508
آدرس کد مرتبط
UserName