• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
پتوی لاکی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
پتوی لاکی
داستان لاکی کوچولو که پتویش را گم کرده بود «یک لاک پشت سبز و کوچولوی بامزه بود که دیگه کم کم داشت بزرگ می شد. مادر او هر شب براش قصه می گفت و لاک پشت پتوی آبی خود را رویش می کشید و می خوابید تا این که پتو، کهنه و کهنه تر و کوچک و کوچک تر شد...» (12:16)
1389/4/22
3.51 MB
6997
+1 -2
1691
آدرس کد مرتبط
UserName