• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
فاطمه و عروسک کوچکش
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
فاطمه و عروسک کوچکش
صبح بود و فاطمه خانم با عروسکش بازی می کرد و برای عروسکش شعر زیبایی را می خواند. فاطمه خانم فکر کرد عروسک کوچولو خوابش برده پس پتوی کوچکی را بر روی عروسک انداخت و.. (5:43)
1389/4/20
1.32 MB
3935
0 -2
1660
آدرس کد مرتبط
UserName