• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اسلام شناس واقعی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اسلام شناس واقعی
بیانات مقام معظم رهبری درباره شخصیت شهید مطهری سال66 «درباره شخصیت شهید مطهری که سخن هم در این باره زیاد گفته شده من به این جمله اکتفا می کنم که ایشان در دو جبهه و به اعتباری در سه جبهه به مبارزه دشوار و توانگیری سرگرم بودنند و عمرش را در این مبارزه گذراندند» (2:45) 
1389/3/6
643 KB
989
0 0
298
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی