• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
محال بودن فهم قرآن بدون تقوی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
محال بودن فهم قرآن بدون تقوی
سخنرانی آیت الله بهاء الدینی با موضوع: محال بودن فهم قرآن بدون تقوی؛ مراتب فهم قرآن به نسبت مراتب كمالی انسانهاست« تفسیرآیه23 سوره بقره » (17:16)
1389/3/2
1.98 MB
1066
0 0
305
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان