• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
شبهه جبر تاریخ
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
شبهه جبر تاریخ
جبر تاریخی یعنی اینکه تاریخ قوانین و احکـامی مخصوص به خـود دارد و مردمی که در یک برهه خاص از تاریخ واقع می شوند محکوم به قوانین همان دوره اند.. بشنوید پاسخ استاد مصباح یزدی را از این شبهه (6:41)
1389/2/31
1.54 MB
1118
0 -1
248
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی