• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
شبهه جبر طبیعی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
شبهه جبر طبیعی
سخنان آیت الله مصباح یزدی با موضوع طبیعت عامل جبر «شبهه جبر طبیعی یعنی این که قوانین طبیعت ایجاب می کند که کار خاصی از انسان سربزند و انسان نمی تواند با این قوانین بجنگد و آنها را از کار بیندازدپس افعال ما مرتبط با امور طبیعی است» (14:04) "
1389/2/31
1.61 MB
842
0 0
227
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی