• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
شبهه جبر فلسفی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
شبهه جبر فلسفی
شبهه جبر فلسفی یعنی این که بعضی از قواعد فلسفی مقتضی این است که انسان مجبور باشد نه مختار. مثل این اصل فلسفی که می گوید : "الشی ما لم یجب لم یوجد" ؛یعنی شیء تا به مرحله وجوب نرسد ، موجود نمی شود. پاسخ استاد مصباح یزدی را درباره این شبهه بشنوید (7:42)
1389/2/31
907 KB
1031
0 0
224
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان