• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
باید به دنبال حقیقت بود
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
باید به دنبال حقیقت بود
سخنرانی علامه محمد تقی جعفری در مورد موضوع وحدت و هم گوهر بودن « مسئله وحدت یکی از مهمترین ایده هایی است که مسلمانان از روزگار آغازین اسلام تا به حال، بر مبنای تعالیم عالیه ی اسلامی و دیانت حقّه توحیدی پیگیر آن بوده و در مقابله با دشمنان اسلام و مسلمین یک تز و یک نظریه و یک استراتژی و برنامه، در ابعاد مختلف، متناسب با مقتضیات زمان، آن را ارائه نموده اند...» (18:07)
1389/2/31
2.07 MB
1019
+2 0
180
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی