• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
پادشاهی شاپور ذوالاکتاف(2)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
پادشاهی شاپور ذوالاکتاف(2)
شاهنامه خوانی با صدای آقای اسماعیل قادر پناه : همه ساله بودی شب و روز راست - به گردش فزونی نبودی نه کاست ... مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) ص (920تا930) (46:46)
1392/9/23
5.36 MB
582
+1 -1
00':00''
159
UserName