• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
نصیحت زاهد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
نصیحت زاهد
داستان راستان با صدای سید جواد هاشمی"گرمی هوای تابستان شدت كرده بود . آفتاب بر مدينه و باغها و مزارع‏ اطراف مدينه به شدت می‏تابيد ، در اين حال مردی به نام محمد بن منكدر كه‏خود را از زهاد و عباد و تارك دنيا می‏دانست - تصادفا به نواحی بيرون‏مدينه آمد ، ناگهان چشمش به مرد فربه و درشت اندامی افتاد ..." (3:52)
1389/2/9
911 KB
960
+1 0
434
آدرس کد مرتبط
UserName