• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تحقیق درباره چگونگی وجود حركت(5)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
تحقیق درباره چگونگی وجود حركت(5)
بخش اول سلسله جلسات درس اسفار استاد شهيد مطهری(ره) بحث حركت، بیان دوباره اشکال در مورد حرکت توسطیه و بیانی دیگر از اشکال فوق در قالب سه فرض و بیان قابل مناقشه مرحوم آخوند در توجیه حرکت توسطیه و نتیجه و توضیح نظریه خاص علامه طباطبائی درباره حرکت قطعیه و توسطیه (22:19)
1389/2/4
2.68 MB
459
0 0
144
آدرس کد مرتبط
UserName