• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اثبات طبیعت برای متحرك(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اثبات طبیعت برای متحرك(1)
بخش اول سلسله جلسات درس اسفار استاد شهيد مطهری(ره) بحث حركت، اثبات طبیعت برای متحرك و اینكه طبیعت مبدأ قریب همه حركات است و فاعل در حرکت قسری و توجیه شیخ درباره رابطه طبیعت ثابت و حرکات عرضی و نقد نظریه شیخ و اشکال و پاسخ. (30:18)
1389/2/4
3.64 MB
374
0 0
120
آدرس کد مرتبط
UserName