• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
كیفیت ربط متغیر به حادث(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
كیفیت ربط متغیر به حادث(1)
بخش اول سلسله جلسات درس اسفار استاد شهيد مطهری(ره) بحث حركت، كیفیت ربط متغیر به حادث و معنای ذاتی بودن حركت و خلاصه پاسخ. (32:12)
1389/2/4
3.87 MB
310
0 0
111
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی