• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
كیفیت ربط متغیر به حادث(2)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
كیفیت ربط متغیر به حادث(2)
بخش دوم سلسله جلسات درس اسفار استاد شهيد مطهری(ره) بحث حركت، ویژگی خاص تقسیمات وجود و ویژگی مذکور و مسأله ربط متغیر به حادث. (32:16)
1389/2/4
3.88 MB
320
0 0
111
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی