• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه(3)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
تحقیق در وقوع حركت در مقولات پنجگانه(3)
بخش اول سلسله جلسات درس اسفار استاد شهيد مطهری(ره) بحث حركت، وحدت متحرك و استمرار آن و وحدت حرکت واستمرار آن و آیا حرکت توسطی لازمه حرکت قطعی است؟ و وحدت مقوله و استمرار آن و مقایسه ای با نظر قدماء. (29:49)
1389/2/4
3.58 MB
374
0 0
125
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان