• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
براهین بر حركت جوهری(2)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
براهین بر حركت جوهری(2)
بخش دوم سلسله جلسات درس اسفار استاد شهيد مطهری(ره) بحث حركت، وحدت نفس با قوا و آثار آن و بازگشت به پاسخ ایرادهای حاجی و پاسخ ایراد ودم حاجی و بحثی در یکی از مقدمات برهان دوم و نظری دیگر بر ایراد حاجی و برهان سوم بر حرکت جوهری. (25:26)
1389/2/2
3.06 MB
525
0 0
272
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی