• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تقدم و تأخر(4)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
تقدم و تأخر(4)
بخش دوم سلسله جلسات درس اسفار استاد شهيد مطهری(ره) بحث حركت، اشتراک معنوی بودن یا لفظی بودن تقدم و تأخرها و نظریه شیخ اشراق مبنی بر برگشت تمام تقدم ها به تقدم بالتبع و اشکال سخن شیخ اشراق. (25:51)
1389/2/2
3.11 MB
321
0 0
107
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان