• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مطهری از نگاه علامه طباطبایی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مطهری از نگاه علامه طباطبایی
توصیف و تمجید علامه طباطبایی از نبوغ و حالات استاد مرتضی مطهری در مجلس درس (0:38)
1388/8/17
97 KB
1608
0 -1
712
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان