• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
بشنو از نی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
بشنو از نی
خلاصه ای از آغاز مثنوی : "بشنو از نی چون حکایت می کند" مطلع مثنوی مولوی، جلد اول، مدت 10:56
1388/7/7
812 KB
8799
+9 -4
3591
آدرس کد مرتبط
UserName