• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
آژانس شیشه ای(3)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
آژانس شیشه ای(3)
حاج کاظم دوست همرزمش عباس را پس از سال هادر یکی از خیابان های شلوغ تهران می بیند.عباس برای مداوای ترکشی که در گردن داشت به بیمارستان می رفت حاج کاظم اورابه بیمارستان می برد. پزشک معالج وضعیت عباس را بحرانی تشخیص میدهد.واصرارمی کندکه در اسرع وقت عباس به بیمارستانی در لندن منتقل شودو...
1388/7/1
778 KB
5988
+5 0
3006
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان