• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
فرعون و آرایشگر(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
فرعون و آرایشگر(1)
بخش اول سخنرانی مرحوم کافی درباره دینداری و اولویت دادن انسان دیندار بر انسان ثروتمند و داستان « فرعون و آرایشگر» ، (18:38)
1388/3/20
2.23 MB
3432
+6 -2
1821
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان