• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
فرعون و آرایشگر(2)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
فرعون و آرایشگر(2)
بخش دوم سخنرانی مرحوم کافی درباره دینداری و اولویت دادن انسان دیندار بر انسان ثروتمند و داستان « فرعون و آرایشگر»، (24:35)
1388/3/20
2.94 MB
2691
+2 -1
1439
آدرس کد مرتبط
UserName