• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
نیاز کشور رئیس جمهور کارآمد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
نیاز کشور رئیس جمهور کارآمد
سخنرانی مقام معظم رهبری درباره انتخابات «آنچه مورد نیاز این کشور رئیس جمهور کارآمد و با کفایت ...» (01:05)
1392/3/13
763 KB
382
0 0
00':00''
75
آدرس کد مرتبط
UserName