• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
ارزشمندی انسان جهادگر!
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
ارزشمندی انسان جهادگر!
بیان ارزشمندی فرد جهاد گر توسط مقام معظم رهبری(برگرفته از سخنرانی ایشان)
1388/1/26
548 KB
1176
0 0
443
آدرس کد مرتبط
UserName