• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
بانکداری-11
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
بانکداری-11
بخش دوم از جلسه چهارم سخنرانی علامه شهید مطهری در مورد "بانکداری" (جلسات بحث وبررسی با کارشناسان)، (27:00)
1388/1/26
3.25 MB
318
0 0
45
آدرس کد مرتبط
UserName