• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
بانکداری-14
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
بانکداری-14
بخش دوم از جلسه پنجم سخنرانی علامه شهید مطهری در مورد "بانکداری" (جلسات بحث وبررسی با کارشناسان)، (29:31)
1388/1/26
3.55 MB
255
0 0
36
آدرس کد مرتبط
UserName