• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
راههای شناخت حافظ
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
راههای شناخت حافظ
بخش اول از جلسه اول «مجموعه "عرفان حافظ" مشتمل بر پنج جلسه سخنرانی استاد مطهری است که در سال 1350 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ایراد شده است» (24:01)
1388/1/26
2.89 MB
2269
0 -1
1039
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان