• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
حافظ از نگاه دیوانش
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
حافظ از نگاه دیوانش
بخش سوم از جلسه اول «استاد مطهری یکی از راههای شناخت حافظ رااشعار و دیوان ایشان می داند و در این بخش به سراغ آن رفته، نظریات گوناگون را در این باره مطرح می کند» (21:09)
1388/1/26
2.55 MB
1123
0 0
479
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان