• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
ارزش انسان از دیدگاه جهان بینی الهی-3
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
ارزش انسان از دیدگاه جهان بینی الهی-3
بخش اول از جلسه دوم سخنرانی علامه شهید مطهری در مورد جایگاه وارزش انسان در جهان بینی الهی، (29:38)
1388/1/26
3.56 MB
591
0 -1
216
آدرس کد مرتبط
UserName