• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
افسوس كه عمری
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
افسوس كه عمری
سرود «افسوس که عمری پی اغیار دویدیم/ سرمایه زکف رفت و جز حسرت واندوه مطاعی نخریدیم» (2:35)
1390/11/12
758 KB
2496
0 -1
00':00''
1044
آدرس کد مرتبط
UserName