• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اتحاد عقل نظری و عملی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اتحاد عقل نظری و عملی
بخش دوم از جلسه سوم « شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی؛ آثار فردی و اجتماعی اتحاد عقل نظری و عملی » از حضرت آیت الله جوادی آملی (2:25)
1390/10/6
303 KB
321
0 0
02':25''
63
آدرس کد مرتبط
UserName
ویژه شهادت امام سجاد علیه السلام