• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اى دل گر از آن چاه زنخدان به درآیى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اى دل گر از آن چاه زنخدان به درآیى
غزل «اى دل گر از آن چاه زنخدان به درآیى» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:40)
1387/9/17
210 KB
8116
+6 -3
4437
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName