• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اى پادشه خوبان داد از غم تنهایى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اى پادشه خوبان داد از غم تنهایى
غزل «اى پادشه خوبان داد از غم تنهایى»با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:22)
1387/9/17
296 KB
11887
+16 -6
6590
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName