• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
به چشم كرده ام ابروى ماه سیمایى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
به چشم كرده ام ابروى ماه سیمایى
غزل« به چشم كرده ام ابروى ماه سیمایى» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:21)
1387/9/17
295 KB
5106
0 -1
2828
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
آموزش آشپزی