• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تو مگر بر لب آبى به هوس بنشینى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
تو مگر بر لب آبى به هوس بنشینى
غزل «تو مگر بر لب آبى به هوس بنشینى» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:25)
1387/9/17
303 KB
3060
+2 0
1691
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName