• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اى دل به كوى عشق گذارى نمی كنى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اى دل به كوى عشق گذارى نمی كنى
غزل «اى دل به كوى عشق گذارى نمی كنى» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:40)
1387/9/17
211 KB
3087
+3 -1
1709
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان