• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
صبح است و ژاله می چكد از ابر بهمنى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
صبح است و ژاله می چكد از ابر بهمنى
غزل «صبح است و ژاله می چكد از ابر بهمنى» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:25)
1387/9/17
180 KB
2403
+1 -2
1275
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان