• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
وقت را غنیمت دان آن قدر كه بتوانى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
وقت را غنیمت دان آن قدر كه بتوانى
غزل«وقت را غنیمت دان آن قدر كه بتوانى» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:57)
1387/9/17
368 KB
2470
0 -1
1485
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName