• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
زان مى عشق كز او پخته شود هر خامى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
زان مى عشق كز او پخته شود هر خامى
غزل «زان مى عشق كز او پخته شود هر خامى» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:40)
1387/9/17
211 KB
2039
0 0
1170
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان