• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اى كه دایم به خویش مغرورى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اى كه دایم به خویش مغرورى
غزل«اى كه دایم به خویش مغرورى» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:06)
1387/9/17
142 KB
1658
0 0
941
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName