• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
بیا با ما مورز این كینه دارى
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
بیا با ما مورز این كینه دارى
غزل «بیا با ما مورز این كینه دارى» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:12)
1387/9/17
154 KB
1449
0 0
809
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName