• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
از خون دل نوشتم نزدیك دوست نامه
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
از خون دل نوشتم نزدیك دوست نامه
غزل «از خون دل نوشتم نزدیك دوست نامه » با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:27)
1387/9/17
184 KB
1865
0 -1
989
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName